ชื่อไทย : -
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oncidium pusillum Rchb.f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ใบ :
 ปลายใบแหลม รูปทรงไข่ ยาว 7 เซนติเมตร กว้าง 1.2 เซนติเมตร 
ดอก :
ออกดอกเป็นช่อ มี 1 – 6 ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เมื่อบานเต็มที่กว้าง 2.5 เซนติเมตร 
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       พบในป่าร้อนชื้น ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 – 950 เมตร
 ถิ่นกำเนิด       อเมริกากลาง ตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้
การกระจายพันธุ์        อเมริกากลาง ตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ควรพรางแสงด้วยซาแรน 50 – 60 % อากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีความชื้นเพียงพอ รดน้ำไม่ควรให้รากแฉะ วัสดุปลูกได้แก่ กาบมะพร้าวสับ หรือ สแฟกนัมมอส ขยายพันธุ์ได้โดยการแบ่งกอหรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :           ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-139846 http://www.inaturalist.org/taxa/283798-Oncidium-pusillum
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554